Konferencje naukowe i prezentacje popularno-naukowe

Na konferencji „Polacy nad Nilem” (20-22.06.2022) zostaną zaprezentowane dwa referaty na temat najnowszych badań w Soba:

Mariusz Drzewiecki przedstawi referat pod tytułem: „Badania w Soba w sezonie 2021-2022”;

Robert Ryndziewicz opowie o „Wynikiach wielkoskalowych badań geofizycznych w Soba”.

Program konferencji jest dostępny na stronie Polacy nad Nilem

Na stronie konferencji można również znaleźć streszczenie obu referatów

http://polacynadnilem.uw.edu.pl/misje/sezon-2021-2022/polskie-misje-w-sudanie-w-sezonie-2021-2022/badania-terenowe-w-soba-w-sezonie-2021-2022/


 

Maciej Kurcz odwiedził Szkołę Podstawową nr 4 imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie (3.06.2022). Stało się to dla Macieja tradycją, że odwiedza szkoły w Soba i Krakowie. Przyjął on rolę posłańca, przekazującego wieści między dziećmi z obu krajów.


 

W czasie wystąpienia dr Tomasz Michalik przedstawi m.in. wstępne wyniki badań okulograficznych nad analizowaniem danych magnetycznych ze stanowiska Soba przez ekspertów i laików. Wykład jest otwarty i odbędzie się 6 czerwca 2022 o godzinie 11:30 na platformie Zoom
(https://us02web.zoom.us/j/89742101894).


 

W czasie Colloquium imienia W. Y. Adams, Mariusz Drzewiecki przedstawi wyniki najnowszych badań terenowych prowadzonych w Soba w 2021-2022 roku. Jest to internetowe spotkanie organizowane przez the Sudan Archaeological Research Society oraz British Museum. Wstęp wolny, jednak wymagana jest rejestracja na https://www.eventbrite.co.uk/e/w-y-adams-colloquium-2022-sudan-past-and-present-tickets-309474716207.


 


 

Mariusz Drzewiecki i Tomasz Michalik przedstawią referat pod tytułem: „The beginnings of Soba, the capital of the medieval kingdom of Alwa: From Meroitic influences to clustered cities of Western Africa” [Początki Soba, średniowiecznej stolicy królestwa Alwa: od wpływów meroickich po kolektywne miasta Afryki Zachodniej]. Referat zostanie wygłoszony podczas konferencji Classical Association w dniu 9 kwietnia 2022 na Uniwersytecie w Swansea (Wielka Brytania). Abstrakt wystąpienia jest dostępny tutaj.


 

W dniach 13-17 lutego 2022 r. Uniwersytet Neelain we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim zorganizował pięciodniowe warsztaty dotyczące wykorzystania GISu i metod teledetekcji w archeologii. W ramach warsztatów przeprowadzono ćwiczenia terenowe w Soba. Celem warsztatów było przybliżenie podstawowych pojęć i narzędzi stosowanych przez archeologów w badaniach terenowych i przetwarzaniu danych. W warsztatach wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Neelain, Uniwersytetu w Chartumie, Uniwersytetu Bahri oraz Narodowej Korporacji Starożytności i Muzeów Sudanu. Warsztaty poprowadził prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski i dr Lidia Żuk.


 

12 października 2021 prof. Maciej Kurcz odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie. Opowiedział uczniom klas I – III w jaki sposób spędzają czas sudańskie dzieci, jak wygląda ich szkoła, jakie są ich codzienne obowiązki. W czasie lekcji uczniowie wykonali pocztówki z Krakowa z pozdrowieniami dla dzieci z Sudanu i przekazali im piosenkę, którą na zakończenie spotkania wszyscy zaśpiewali.


 

W dniu 10.10.2021 prof. Maciej Kurcz wygłosił popularno naukowy wykład pod tytułem: „Adzioba zniszczyła Sobę” w czasie Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Tematem wykładu jest opowieść ludowa o kobiecie o imieniu Adzioba, która doprowadziła do zagłady średniowiecznego królestwa, leżącego nad Nilem Błękitnym w dzisiejszym Sudanie. Ten przykład folkloru ustnego została zarejestrowany w czasie badań etnograficznych autora w Sudanie. W tym krótkim wykładzie (połączonym z prezentacją multimedialną) podjęta będzie także próba antropologicznej interpretacji owej historii. Według ustnej tradycji upadek Soba – stolicy tego niegdyś potężnego chrześcijańskiego królestwa – był udziałem kobiety, która podstępem dopuściła się krwawej rozprawy z władcą i jego dworem. Czy rzeczywiście tę opowieść powinniśmy traktować jako historyczną, co tak naprawdę mówi nam ta ludowa opowieść? To pytania, na które będę starał się dostarczyć odpowiedzi.


W dniu 9.09.2021 Robert Ryndziewicz przedstawi wyniki badań geofizycznych prowadzonych w Soba w trakcie 14. Międzynarodowej Konferencji Prospekcji Archeologicznej (8-10.09.2021 – https://icap2021.sciencesconf.org/).


 

Na konferencji Digital Crossroads (14-18.06.2021), zorganizowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Mariusz Drzewiecki przedstawił referat pod tytułem: „Potential of satellite imagery analysis for archaeological heritage studies and management in the suburbs of Khartoum (Sudan)”. Wystąpienie można obejrzeć na https://youtu.be/sQzcNNMQ-XY?t=2258


 

W czasie konferencji „Polacy nad Nilem” (21-23.06.2021, online) zostaną przedstawione dwa referety na temat badań w Soba:

Mariusz Drzewiecki – „Studia nad organizacją przestrzenną średniowiecznej Soba – koncepcja, pierwsze wyniki, perspektywy”;

Robert Ryndziewcz – „Nieinwazyjne rozpoznanie Soba”.

Z wprowadzeniem do obu referatów można się zapoznać na stronie Polacy nad Nilem (http://polacynadnilem.uw.edu.pl/misje/sezony-2019-2021/polskie-misje-w-sudanie-w-sezonach-2019-2021/soba-organizacja-przestrzenna-sredniowiecznej-stolicy-nad-nilem-blekitnym/).


 

Zapraszamy do obejrzenia webinaru „Kontekst” przygotowanego przez redakcję „Archeologii Żywej” na temat „Soba – czyli o średniowieczu w Afryce”. Spotkanie odbyło się 6 maja 2021 roku i uczestniczyli w nim: Radosław Biel (redaktor Archeologii Żywej), Maciej Kurcz (etnolog z Uniwersytetu Śląskiego), Robert Ryndziewicz (geofizyk z Polskiej Akademii Nauk) i Mariusz Drzewiecki (archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego) .


 

 


 

W dniu 20 kwietnia 2021 roku, w ramach VI Kongresu Afrykanistów Polskich, wygłoszono trzy referaty omawiające wyniki badań w Soba:

„Soba miniona” vs „Soba współczesna”. Zmiana znaczenia pozostałości archeologicznych w Sudanie na przykładzie ruin średniowiecznej Soby – Maciej Kurcz,

Początek polskich badań w Soba, stolicy średniowiecznego królestwa Alwy – Mariusz Drzewiecki,

Badania bioarcheologiczne zróżnicowania społeczno-kulturowego populacji Soba, stolicy królestwa Alwy – Joanna Ciesielska.


 

W dniu 23.03.2021 dr Mariusz Drzewiecki oraz dr Tomasz Michalik przedstawili referat pod tytułem: „Początki Soba, stolicy królestwa Alwy w świetle nowych badań archeologicznych oraz datowań radiowęglowych” na sesji „Czas przemian? Nubia w okresie późnego antyku” w czasie konferencji „Przeszłość ma Przyszłość!”.

Wykład jest dostępny na kanale YouTube (https://youtu.be/T0PglcqqPvM?t=6075). Początek wystąpienia jest w 1:41:19, koniec wykładu to 2:04:10.


 

 

W dniu 13.10.2020 prof. Maciej Kurcz zdalnie poprowadził lekcję w Zespole Szkół Ogólnokształcących im J. Słowackiego w Krakowie. Zajęcia zatytułowane „Soba – serce królestwa Alwy”, dotyczyły naszych badań oraz perspektyw współpracy z lokalnymi szkołami.


 

Dr Mariusz Drzewiecki przedstawił wyniki pierwszego sezonu badań terenowych w Soba w czasie seminarium dongolańskiego organizowanego przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (22.09.2020).


 

W dniu 2.06.2020 Uniwersytet Śląski udostępnił na kanale YouTube wykład dr hab. Macieja Kurcz, prof. UŚ na temat badań etnologicznych w Soba oraz opowieści o Adżobie i upadku tego miasta.


 

W dniu 9 lutego 2020 miał miejsce wykład gościnny na Unwersytecie Neelain (Sudan) pod tytułem: „Soba Expedition – the first season of fieldwork”.


 

Prof. Maciej Kurcz w dniu 3 stycznia 2020 roku miał spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie. Opowiadał o naszych badaniach w Soba, starożytnościach i ludziach, którzy obecnie mieszkają w tej części Afryki.


 

Konferencja naukowa 100-lecie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim (9-13 grudnia 2019, Warszawa, Polska)

Na konferencji został przedstawiony poster pod tytułem: „Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym” . Abstrakt jest dostępny poniżej

100-lecie archeologii na UW – książka abstraktów


 

European Association of  Archaeologists 25th Annual Meeting w Bern (Szwajcaria),       4-7 września 2019

Na konferencji został przedstawiony referat pod tytułem: „Medieval architecture around African cities. Khartoum and Omdurman cities case studies”. Abstrakt wystąpienia dostępny jest poniżej

Abstract-Book-EAA-2019