Konferencje naukowe i prezentacje popularno-naukowe

12 października 2021 prof. Maciej Kurcz odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie. Opowiedział uczniom klas I – III w jaki sposób spędzają czas sudańskie dzieci, jak wygląda ich szkoła, jakie są ich codzienne obowiązki. W czasie lekcji uczniowie wykonali pocztówki z Krakowa z pozdrowieniami dla dzieci z Sudanu i przekazali im piosenkę, którą na zakończenie spotkania wszyscy zaśpiewali.


 

W dniu 10.10.2021 prof. Maciej Kurcz wygłosił popularno naukowy wykład pod tytułem: „Adzioba zniszczyła Sobę” w czasie Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Tematem wykładu jest opowieść ludowa o kobiecie o imieniu Adzioba, która doprowadziła do zagłady średniowiecznego królestwa, leżącego nad Nilem Błękitnym w dzisiejszym Sudanie. Ten przykład folkloru ustnego została zarejestrowany w czasie badań etnograficznych autora w Sudanie. W tym krótkim wykładzie (połączonym z prezentacją multimedialną) podjęta będzie także próba antropologicznej interpretacji owej historii. Według ustnej tradycji upadek Soba – stolicy tego niegdyś potężnego chrześcijańskiego królestwa – był udziałem kobiety, która podstępem dopuściła się krwawej rozprawy z władcą i jego dworem. Czy rzeczywiście tę opowieść powinniśmy traktować jako historyczną, co tak naprawdę mówi nam ta ludowa opowieść? To pytania, na które będę starał się dostarczyć odpowiedzi.


W dniu 9.09.2021 Robert Ryndziewicz przedstawi wyniki badań geofizycznych prowadzonych w Soba w trakcie 14. Międzynarodowej Konferencji Prospekcji Archeologicznej (8-10.09.2021 – https://icap2021.sciencesconf.org/).


 

Na konferencji Digital Crossroads (14-18.06.2021), zorganizowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Mariusz Drzewiecki przedstawił referat pod tytułem: „Potential of satellite imagery analysis for archaeological heritage studies and management in the suburbs of Khartoum (Sudan)”. Wystąpienie można obejrzeć na https://youtu.be/sQzcNNMQ-XY?t=2258


 

W czasie konferencji „Polacy nad Nilem” (21-23.06.2021, online) zostaną przedstawione dwa referety na temat badań w Soba:

Mariusz Drzewiecki – „Studia nad organizacją przestrzenną średniowiecznej Soba – koncepcja, pierwsze wyniki, perspektywy”;

Robert Ryndziewcz – „Nieinwazyjne rozpoznanie Soba”.

Z wprowadzeniem do obu referatów można się zapoznać na stronie Polacy nad Nilem (http://polacynadnilem.uw.edu.pl/misje/sezony-2019-2021/polskie-misje-w-sudanie-w-sezonach-2019-2021/soba-organizacja-przestrzenna-sredniowiecznej-stolicy-nad-nilem-blekitnym/).


 

Zapraszamy do obejrzenia webinaru „Kontekst” przygotowanego przez redakcję „Archeologii Żywej” na temat „Soba – czyli o średniowieczu w Afryce”. Spotkanie odbyło się 6 maja 2021 roku i uczestniczyli w nim: Radosław Biel (redaktor Archeologii Żywej), Maciej Kurcz (etnolog z Uniwersytetu Śląskiego), Robert Ryndziewicz (geofizyk z Polskiej Akademii Nauk) i Mariusz Drzewiecki (archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego) .


 

 


 

W dniu 20 kwietnia 2021 roku, w ramach VI Kongresu Afrykanistów Polskich, wygłoszono trzy referaty omawiające wyniki badań w Soba:

„Soba miniona” vs „Soba współczesna”. Zmiana znaczenia pozostałości archeologicznych w Sudanie na przykładzie ruin średniowiecznej Soby – Maciej Kurcz,

Początek polskich badań w Soba, stolicy średniowiecznego królestwa Alwy – Mariusz Drzewiecki,

Badania bioarcheologiczne zróżnicowania społeczno-kulturowego populacji Soba, stolicy królestwa Alwy – Joanna Ciesielska.


 

W dniu 23.03.2021 dr Mariusz Drzewiecki oraz dr Tomasz Michalik przedstawili referat pod tytułem: „Początki Soba, stolicy królestwa Alwy w świetle nowych badań archeologicznych oraz datowań radiowęglowych” na sesji „Czas przemian? Nubia w okresie późnego antyku” w czasie konferencji „Przeszłość ma Przyszłość!”.

Wykład jest dostępny na kanale YouTube (https://youtu.be/T0PglcqqPvM?t=6075). Początek wystąpienia jest w 1:41:19, koniec wykładu to 2:04:10.


 

 

W dniu 13.10.2020 prof. Maciej Kurcz zdalnie poprowadził lekcję w Zespole Szkół Ogólnokształcących im J. Słowackiego w Krakowie. Zajęcia zatytułowane „Soba – serce królestwa Alwy”, dotyczyły naszych badań oraz perspektyw współpracy z lokalnymi szkołami.


 

Dr Mariusz Drzewiecki przedstawił wyniki pierwszego sezonu badań terenowych w Soba w czasie seminarium dongolańskiego organizowanego przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (22.09.2020).


 

W dniu 2.06.2020 Uniwersytet Śląski udostępnił na kanale YouTube wykład dr hab. Macieja Kurcz, prof. UŚ na temat badań etnologicznych w Soba oraz opowieści o Adżobie i upadku tego miasta.


 

W dniu 9 lutego 2020 miał miejsce wykład gościnny na Unwersytecie Neelain (Sudan) pod tytułem: „Soba Expedition – the first season of fieldwork”.


 

Prof. Maciej Kurcz w dniu 3 stycznia 2020 roku miał spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie. Opowiadał o naszych badaniach w Soba, starożytnościach i ludziach, którzy obecnie mieszkają w tej części Afryki.


 

Konferencja naukowa 100-lecie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim (9-13 grudnia 2019, Warszawa, Polska)

Na konferencji został przedstawiony poster pod tytułem: „Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym” . Abstrakt jest dostępny poniżej

100-lecie archeologii na UW – książka abstraktów


 

European Association of  Archaeologists 25th Annual Meeting w Bern (Szwajcaria),       4-7 września 2019

Na konferencji został przedstawiony referat pod tytułem: „Medieval architecture around African cities. Khartoum and Omdurman cities case studies”. Abstrakt wystąpienia dostępny jest poniżej

Abstract-Book-EAA-2019