Konferencje naukowe i prezentacje popularno-naukowe

W dniu 5 lutego 2024 (czwartek) w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Robert Ryndziewicz przedstawi referat pod tytułem: „Soba – stolica królestwa Alwy. Badania średniowiecznej metropolii nad Nilem Błękitnym”.


W dniu 23 stycznia 2024, Mariusz Drzewiecki zaprezentował badania w Soba na seminarium licencjackim na Wydziale Archeologii UW (prowadzący: dr hab. Dobrochna Zielińska oraz dr Grzegorz Ochała). Obok przedstawienia projektu oraz jego wyników, debatowano na temat różnych podejść do planowania projektów badawczych.


 

W dniu 10 stycznia 2024 roku Mariusz Drzewiecki odbył dwa spotkania z uczniami Społecznej Szkoły Podstawowwj nr 16 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie. Rozmawiał z dziećmi z klas 6. i 8. o badaniach w Soba i ogólnej o idei archeologii jako nauki. W ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, najstarsze dzieci poznawały zawodu naukowca. Zadanie finansowane z programu IDUB UW.


 

W dniu 3 stycznia 2024, Mariusz Drzewiecki spotkał się z dziećmi z klasy 3d ze Szkoły Podstawowej nr 133 imienia Stefana Czarnieckiego w Warszawie. Rozmowy toczyły się wokół następujących tematów: czym jest archeologia oraz jak wyglądały i co przyniosły nasze badania w Soba. W czasie zajęć dzieci były wciągane w historie odpowiadając na proste i otwarte pytania. Prezentacja zawierała zdjęcia oraz krótkie filmy ukazujące prace w Soba oraz krajobrazy Sudanu. Ponadto dzieci poznały przywiedzione z Sudanu naczynia oraz amulety. Zadanie finansowane z programu IDUB UW.


 

W dniach 14 i 15 grudnia 2023 roku, Maciej Kurcz i Mariusz Drzewiecki odbyli cztery spotkania z uczniami klas drugich i trzecich, II Liceum Ogólnokształcące imienia Jana III Sobieskiego w Krakowie. Rozmawiali o badaniach w Soba i o idei archeologii oraz etnologii jako nauki. W ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, prezentowali zawodu naukowca. Zadanie finansowane z programu IDUB UW.


 

W dniu 9 grudnia 2023 roku, Grzegorz Skrzyński zaprezentuje swoje analizy próbek organicznych z Soba. Referat pod tytułem: „Węgle drzewne jako świadectwo nieoczywistych praktyk pozyskiwania surowca w średniowiecznym królestwie Alwa (Sudan)” został wygłoszony podczas sympozjum organizowanego przez Sekcję Paleobotaniczną Polskiego Towarzystwa Botanicznego

https://pbsociety.org.pl/default/sympozjum-sekcji-paleobotanicznej-9-grudnia-2023-r/?fbclid=IwAR0dbdCdaPg8dtybz3Q7r-YEo1CICJY0tI_o-UMkLeiRcmshwyPlEFZMOdA


 

W dniu 28 listopada 2023 roku Mariusz Drzewiecki odbył cztery spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach. Rozmawiał z dziećmi z klas 1-3 i 7-8 o badaniach w Soba i ogólnej o idei archeologii jako nauki. W ramach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, najstarsze dzieci poznawały zawodu naukowca. Zadanie finansowane z programu IDUB UW.


 

W dniu 16 listopada 2023, Joanna Then-Obłuska oraz Laure Dussubieux przedstawiły w czasie ASOR Annual Meeting w Chicago referat pod tytułem: „Islamic and Indian glass in the Christian Kingdom of Alwa”. Więcej informacji na temat konferencji oraz astrakt wystąpnie znajdują się na stronie:  https://virtual.oxfordabstracts.com/#/event/4260/submission/485


 

W dniu 10 listopada 2023, Maciej Kurcz i Mariusz Drzewiecki mieli trzy spotkania z dziećmi z klas 5-7 ze Szkoły Podstawowej nr 133 imienia Stefana Czarnieckiego w Warszawie. Rozmowy toczyły się wokół następujących tematów: czym zajmuje się archeologia i etnologia oraz jak wyglądały i co przyniosły nasze badania w Soba. W czasie zajęć dzieci były wciągane w historie odpowiadając na proste i otwarte pytania. Prezentacja zawierała zdjęcia oraz krótkie filmy ukazujące prace w Soba oraz krajobrazy Sudanu. Ponadto dzieci poznały przywiedzione z Sudanu naczynia oraz amulety. Zadanie finansowane z programu IDUB UW.


 

W dniu 8 listopada 2023, Maciej Kurcz i Mariusz Drzewiecki mieli dwa spotkania z dziećmi z klas 1-4 ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Rozmowy toczyły się wokół następujących tematów: czym zajmuje się archeologia i etnologia oraz jak wyglądały i co przyniosły nasze badania w Soba. W czasie zajęć dzieci były wciągane w historie odpowiadając na proste i otwarte pytania. Prezentacja zawierała zdjęcia oraz krótkie filmy ukazujące prace w Soba oraz krajobrazy Sudanu. Ponadto dzieci poznały przywiedzione z Sudanu naczynia oraz zabawki dla dzieci. Zadanie finansowane z programu IDUB UW.


 

W pierwszy poniedziałek listopada 2023, w ramach seminarium archeoorientalistycznego organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim, Joanna Ciesielska (Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Agnes Dudek (Instytut Adama Mickiewicza) wygłosiły referat pt.: „Keepers of Tradition: Communicating status via attire among Sudanese women”. Część prac terenowych związanych z tym projektem odbyła się w Soba w lutym 2023 roku.


 

W dniu 3 listopada 2023, Mariusz Drzewiecki miał cztery spotkania z dziećmi z integracyjnych klas czwartych i piatych w Szkole Podstawowej nr 20 imienia Stefana Batorego w Poznaniu. Rozmowy toczyły się wokół dwóch głównych tematów: czym zajmuje sie archeologia oraz prace archeologiczne w Soba. W czasie zajęć dzieci były wciągane w historie odpowiadając na proste i otwarte pytania. Prezentacja zawierała zdjęcia oraz krótkie filmy ukazujące prace w Soba oraz krajobrazy Sudanu. Ponadto dzieci poznały przywiedzione z Sudanu amulety, naczynia oraz instrument muzyczny. Zadanie finansowane z programu IDUB UW.


 

Spotkanie z dziećmi z klasy 1J w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie odbyło się 24 października 2023 roku. Rozmowy toczyły się wokół dwóch głównych tematów: czym zajmuje sie archeologia oraz prace archeologiczne w Soba. W czasie zajęć dzieci były wciągane w historie odpowiadając na proste i otwarte pytania. Prezentacja zawierała zdjęcia oraz krótkie filmy ukazujące prace w Soba oraz krajobrazy Sudanu. Ponadto dzieci poznały przywiedzione z Sudanu amulety, naczynia oraz instrument muzyczny. Zadanie finansowane z programu IDUB UW.


 

W dniu 9 października 2023, Mariusz Drzewiecki miał trzy spotkania z uczniami pierwszych, drugich i trzecich klas w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach. Rozmowy toczyły się wokół dwóch głównych tematów: czym zajmuje sie archeologia oraz prace archeologiczne w Soba. W czasie zajęć dzieci były wciągane w historie odpowiadając na proste i otwarte pytania. Prezentacja zawierała zdjęcia oraz krótkie filmy ukazujące prace w Soba oraz krajobrazy Sudanu. Ponadto dzieci poznały przywiedzione z Sudanu amulety, naczynia oraz instrument muzyczny. Zadanie finansowane z programu IDUB UW.


 

W dniu 22 czerwca 2023 roku, w czasie konferencji „Polacy nad Nilem” zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim, przedstawiono dwa referaty na temat badań w Soba:

Joanna Ciesielska „First look at the population of Soba, the capital of the kingdom of Alwa: introduction into the isotopic landscape of the medieval metropolis”;

Mariusz Drzewiecki „Soba Expedition 2022-2023: searching for cooperation with Sudanese primary schools, universities, and non-academic institutions”.

Szczegóły na stronie http://polacynadnilem.uw.edu.pl/projects/season-2022-2023-in-english/soba-2022-2023/


 

W trakcie 26. Spotkania Society of Africanist Archaeologists (1-6 czerwca 2023), Uniwersytet Rice (Houston, Texas) zostaną zaprezentowane dwa referaty na temat najnowszych badań w Soba:

Mariusz Drzewiecki „Spatial organization of the medieval metropolis in Soba on the Blue Nile”

Joanna A. Ciesielska, Petrous Le Roux, Mary Lucas, Erin Scott, Patrick Roberts „Ethno-cultural landscape of Soba, the capital of the medieval kingdom of Alwa”.

Szczegóły można znaleźć na stronie https://safarchaeology.org/safa-2023/programs


 

Podczas konferencji pod tytułem „African Futures” w Kolonii (31 maja-3 czerwca 2023 r.) Maciej Kurcz zaprezentuje wyniki swoich badań etnologicznych w Soba.


 

W dniu 8.05.2023 o godzinie 15:00 Joanna Ciesielska przedstawi referat pod tytułem: „Życie w średniowiecznej metropolii. Wstęp do badań izotopowych populacji Soba”. Dołącz do spotkania Zoom na:
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/95826034199

Abstrakt wystąpienia:

Soba, stolica średniowiecznego królestwa Alwy (Sudan) pomiędzy VI a XVI wiekiem n.e., znajduje się na wschodnim brzegu Nilu Błękitnego, ok. 20 km od centrum współczesnego Chartumu. Zgodnie z przekazami arabskich podróżników, władza króla Alwy rozciągała się od 4-5 katarakty nilowej aż po obszar na południe od Sennar oraz obejmowała swym zasięgiem ogromne połacie okolicznych pustyń. Stolica królestwa była najprawdopodobniej kosmopolitycznym miastem, w którym krzyżowały się szlaki handlowe i spotykali się posłowie, kupcy i podróżnicy, przedstawiciele najdalszych zakątków cywilizowanego świata. Podczas prac archeologicznych ekspedycji Uniwersytetu Warszawskiego w 2019 roku w północnej części stanowiska (na tzw. Komie OS) odkryto niewielki cmentarz. Zidentyfikowane podczas prac pochówki charakteryzują się dużym zróżnicowaniem obrządku pogrzebowego, co sugerować może różnice w przynależności etniczno-kulturowej i związanych z tym obrzędów i tradycji. Próbki szczątków ludzkich z Cmentarzyska OS zostały więc poddane analizie izotopowej pochodzenia oraz diety pochowanych tam osób w celu naświetlenia potencjalnego zróżnicowania kulturowego. Wyniki badań zawartości izotopów strontu (87Sr/86Sr) i tlenu (δ18O) sugerują cykliczne wykorzystywanie źródeł wody spoza doliny Nilu. W połączeniu z uzyskanymi sygnaturami węgla (δ13C), które korespondują z niemal wyłącznym spożyciem roślin z grupy C4 (sorgo, proso, dzikie gatunki traw) oraz produktów odzwierzęcych trzody karmionej podobną roślinnością, wskazują na sezonową mobilność grup ludzi ze stadami zwierząt hodowlanych pomiędzy doliną Nilu a sąsiednimi sawannami. Uzyskane dane świadczą o dywersyfikacji gospodarki oraz kontynuacji symbiotycznej relacji pomiędzy rolnictwem a pasterstwem nawet w zurbanizowanym kontekście średniowiecznej metropolii.


W czasie konferencji Sudan Studies Naples Edition, w dniu 4 maja 2023 o godzinie 12:15, Mariusz Drzewiecki przedstawi referat pod tytułem: „Spatial organisation of Soba after multidisciplinary research in 2019-2022”. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, szczegóły na https://www.facebook.com/DUSESG


 

Robert Ryndziewicz przedstawi referat pod tytułem: „Understanding the cityscape of Soba by means of magnetometry and Ground-Penetrating Radar data” w dniu 19.04. o godzinie 12:00 w trakcie spotkania SAGA w Trondheim (Norwegia). Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy. Aby uzyskać dostęp prosimy o kontakt z https://www.saga-cost.eu/meeting-contacts.php?id_meeting=10
Książka abstraktów jest dostępna na https://www.saga-cost.eu/meeting-abstracts.php?id_meeting=10
Abstrakt wystąpienia Robert znajduje się na stronach 54-56.


 

W dniach 19-23 lutego 2023 r. odbyły się warsztaty poświęcone metodom teledetekcji i zastosowaniom GIS w archeologii. Organizatorami byli CAŚ UW i NCAM. Część szkolenia została przeprowadzona w Soba, gdzie uczestnicy (13 doświadczonych badaczy z pięciu sudańskich instytucji) zapoznało się z podejściami i metodami stosowanymi w badaniach średniowiecznej metropolii.


 

W dniach 6-16 lutego 2023 r. w Soba zorganizowano szkołę terenową dla studentów i absolwentów sudańskich uczelni. Sześciu uczestników pracowało z danymi i zabytkami pozyskanymi w podczas ostatnich badań terenowych w Soba.


 

Na początku grudnia 2022 r. Mariusz Drzewiecki, Joanna Ciesielska, Maciej Kurcz, Nagla Abdeen Mohammed i Yassin Abdelmajid Bashir Suliman odwiedzili sześć szkół podstawowych w Sobie. Jednym z tematów dyskusji z uczniami były wyniki ostatnich badań w Soba.


 

W czasie 15. Międzynarodowej Konferencji Nubiologicznej w Warszawie, przedstawiono siedem referatów prezentujących wyniki najnowszych badań w Soba:

  • Laure Dussubieux, Joanna Then-Obłuska „Overseas imports on the Blue Nile – chemical compositional analysis of glass beads from Soba, Nubia”
  • Mariusz Drzewiecki „New research in Soba East: Results and challenges”
  • Robert Ryndziewicz, Tomasz Michalik „Geophysical research and its archaeological feedback. Interpreting large-scale datasets from Soba, capital of the medieval kingdom of Alwa”
  • Tomasz Michalik, Robert Ryndziewicz „Looking at medieval Soba. The use of the eye-tracking method in understanding the strategies of searching for archaeological objects on archaeological magnetic data”
  • Ewa Czyżewska-Zalewska „What Soba pottery says… The pottery assemblage from the medieval Kingdom of Alwa”
  • Maciej Kurcz „Anthropology of ruins: Dystopias present, utopias future in the context of Soba archaeological site”
  • Agnieszka Ryś-Jarmużek „Grinding technology in medieval Sudan: A new research perspective”

Streszczenia wszystkich wystąpień są dostępne w księdze abstraktów (https://nubianstudies2022.uw.edu.pl/downloads/).


Maciej Kurcz w dniu 27.07.2022 przedstawił referat pod tytułem: „Soba Past versus Soba Present. Ethnography of Soba Archeological Site (Sudan)” podczas 17. Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych w Belfaście.


 

Na konferencji „Polacy nad Nilem” (20-22.06.2022) zostaną zaprezentowane dwa referaty na temat najnowszych badań w Soba:

Mariusz Drzewiecki przedstawi referat pod tytułem: „Badania w Soba w sezonie 2021-2022”;

Robert Ryndziewicz opowie o „Wynikiach wielkoskalowych badań geofizycznych w Soba”.

Program konferencji jest dostępny na stronie Polacy nad Nilem

Na stronie konferencji można również znaleźć streszczenie obu referatów

http://polacynadnilem.uw.edu.pl/misje/sezon-2021-2022/polskie-misje-w-sudanie-w-sezonie-2021-2022/badania-terenowe-w-soba-w-sezonie-2021-2022/


 

Maciej Kurcz odwiedził Szkołę Podstawową nr 4 imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie (3.06.2022). Stało się to dla Macieja tradycją, że odwiedza szkoły w Soba i Krakowie. Przyjął on rolę posłańca, przekazującego wieści między dziećmi z obu krajów.


 

W czasie wystąpienia dr Tomasz Michalik przedstawi m.in. wstępne wyniki badań okulograficznych nad analizowaniem danych magnetycznych ze stanowiska Soba przez ekspertów i laików. Wykład jest otwarty i odbędzie się 6 czerwca 2022 o godzinie 11:30 na platformie Zoom
(https://us02web.zoom.us/j/89742101894).


 

W czasie Colloquium imienia W. Y. Adams, Mariusz Drzewiecki przedstawi wyniki najnowszych badań terenowych prowadzonych w Soba w 2021-2022 roku. Jest to internetowe spotkanie organizowane przez the Sudan Archaeological Research Society oraz British Museum. Wstęp wolny, jednak wymagana jest rejestracja na https://www.eventbrite.co.uk/e/w-y-adams-colloquium-2022-sudan-past-and-present-tickets-309474716207.


 


 

Mariusz Drzewiecki i Tomasz Michalik przedstawią referat pod tytułem: „The beginnings of Soba, the capital of the medieval kingdom of Alwa: From Meroitic influences to clustered cities of Western Africa” [Początki Soba, średniowiecznej stolicy królestwa Alwa: od wpływów meroickich po kolektywne miasta Afryki Zachodniej]. Referat zostanie wygłoszony podczas konferencji Classical Association w dniu 9 kwietnia 2022 na Uniwersytecie w Swansea (Wielka Brytania). Abstrakt wystąpienia jest dostępny tutaj.


 

W dniach 13-17 lutego 2022 r. Uniwersytet Neelain we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim zorganizował pięciodniowe warsztaty dotyczące wykorzystania GISu i metod teledetekcji w archeologii. W ramach warsztatów przeprowadzono ćwiczenia terenowe w Soba. Celem warsztatów było przybliżenie podstawowych pojęć i narzędzi stosowanych przez archeologów w badaniach terenowych i przetwarzaniu danych. W warsztatach wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Neelain, Uniwersytetu w Chartumie, Uniwersytetu Bahri oraz Narodowej Korporacji Starożytności i Muzeów Sudanu. Warsztaty poprowadził prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski i dr Lidia Żuk.


 

12 października 2021 prof. Maciej Kurcz odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie. Opowiedział uczniom klas I – III w jaki sposób spędzają czas sudańskie dzieci, jak wygląda ich szkoła, jakie są ich codzienne obowiązki. W czasie lekcji uczniowie wykonali pocztówki z Krakowa z pozdrowieniami dla dzieci z Sudanu i przekazali im piosenkę, którą na zakończenie spotkania wszyscy zaśpiewali.


 

W dniu 10.10.2021 prof. Maciej Kurcz wygłosił popularno naukowy wykład pod tytułem: „Adzioba zniszczyła Sobę” w czasie Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Tematem wykładu jest opowieść ludowa o kobiecie o imieniu Adzioba, która doprowadziła do zagłady średniowiecznego królestwa, leżącego nad Nilem Błękitnym w dzisiejszym Sudanie. Ten przykład folkloru ustnego została zarejestrowany w czasie badań etnograficznych autora w Sudanie. W tym krótkim wykładzie (połączonym z prezentacją multimedialną) podjęta będzie także próba antropologicznej interpretacji owej historii. Według ustnej tradycji upadek Soba – stolicy tego niegdyś potężnego chrześcijańskiego królestwa – był udziałem kobiety, która podstępem dopuściła się krwawej rozprawy z władcą i jego dworem. Czy rzeczywiście tę opowieść powinniśmy traktować jako historyczną, co tak naprawdę mówi nam ta ludowa opowieść? To pytania, na które będę starał się dostarczyć odpowiedzi.


W dniu 9.09.2021 Robert Ryndziewicz przedstawi wyniki badań geofizycznych prowadzonych w Soba w trakcie 14. Międzynarodowej Konferencji Prospekcji Archeologicznej (8-10.09.2021 – https://icap2021.sciencesconf.org/).


 

Na konferencji Digital Crossroads (14-18.06.2021), zorganizowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Mariusz Drzewiecki przedstawił referat pod tytułem: „Potential of satellite imagery analysis for archaeological heritage studies and management in the suburbs of Khartoum (Sudan)”. Wystąpienie można obejrzeć na https://youtu.be/sQzcNNMQ-XY?t=2258


 

W czasie konferencji „Polacy nad Nilem” (21-23.06.2021, online) zostaną przedstawione dwa referety na temat badań w Soba:

Mariusz Drzewiecki – „Studia nad organizacją przestrzenną średniowiecznej Soba – koncepcja, pierwsze wyniki, perspektywy”;

Robert Ryndziewcz – „Nieinwazyjne rozpoznanie Soba”.

Z wprowadzeniem do obu referatów można się zapoznać na stronie Polacy nad Nilem (http://polacynadnilem.uw.edu.pl/misje/sezony-2019-2021/polskie-misje-w-sudanie-w-sezonach-2019-2021/soba-organizacja-przestrzenna-sredniowiecznej-stolicy-nad-nilem-blekitnym/).


 

Zapraszamy do obejrzenia webinaru „Kontekst” przygotowanego przez redakcję „Archeologii Żywej” na temat „Soba – czyli o średniowieczu w Afryce”. Spotkanie odbyło się 6 maja 2021 roku i uczestniczyli w nim: Radosław Biel (redaktor Archeologii Żywej), Maciej Kurcz (etnolog z Uniwersytetu Śląskiego), Robert Ryndziewicz (geofizyk z Polskiej Akademii Nauk) i Mariusz Drzewiecki (archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego) .


 

 


 

W dniu 20 kwietnia 2021 roku, w ramach VI Kongresu Afrykanistów Polskich, wygłoszono trzy referaty omawiające wyniki badań w Soba:

„Soba miniona” vs „Soba współczesna”. Zmiana znaczenia pozostałości archeologicznych w Sudanie na przykładzie ruin średniowiecznej Soby – Maciej Kurcz,

Początek polskich badań w Soba, stolicy średniowiecznego królestwa Alwy – Mariusz Drzewiecki,

Badania bioarcheologiczne zróżnicowania społeczno-kulturowego populacji Soba, stolicy królestwa Alwy – Joanna Ciesielska.


 

W dniu 23.03.2021 dr Mariusz Drzewiecki oraz dr Tomasz Michalik przedstawili referat pod tytułem: „Początki Soba, stolicy królestwa Alwy w świetle nowych badań archeologicznych oraz datowań radiowęglowych” na sesji „Czas przemian? Nubia w okresie późnego antyku” w czasie konferencji „Przeszłość ma Przyszłość!”.

Wykład jest dostępny na kanale YouTube (https://youtu.be/T0PglcqqPvM?t=6075). Początek wystąpienia jest w 1:41:19, koniec wykładu to 2:04:10.


 

 

W dniu 13.10.2020 prof. Maciej Kurcz zdalnie poprowadził lekcję w Zespole Szkół Ogólnokształcących im J. Słowackiego w Krakowie. Zajęcia zatytułowane „Soba – serce królestwa Alwy”, dotyczyły naszych badań oraz perspektyw współpracy z lokalnymi szkołami.


 

Dr Mariusz Drzewiecki przedstawił wyniki pierwszego sezonu badań terenowych w Soba w czasie seminarium dongolańskiego organizowanego przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (22.09.2020).


 

W dniu 2.06.2020 Uniwersytet Śląski udostępnił na kanale YouTube wykład dr hab. Macieja Kurcz, prof. UŚ na temat badań etnologicznych w Soba oraz opowieści o Adżobie i upadku tego miasta.


 

W dniu 9 lutego 2020 miał miejsce wykład gościnny na Unwersytecie Neelain (Sudan) pod tytułem: „Soba Expedition – the first season of fieldwork”.


 

Prof. Maciej Kurcz w dniu 3 stycznia 2020 roku miał spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie. Opowiadał o naszych badaniach w Soba, starożytnościach i ludziach, którzy obecnie mieszkają w tej części Afryki.


 

Konferencja naukowa 100-lecie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim (9-13 grudnia 2019, Warszawa, Polska)

Na konferencji został przedstawiony poster pod tytułem: „Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym” . Abstrakt jest dostępny poniżej

100-lecie archeologii na UW – książka abstraktów


 

European Association of  Archaeologists 25th Annual Meeting w Bern (Szwajcaria),       4-7 września 2019

Na konferencji został przedstawiony referat pod tytułem: „Medieval architecture around African cities. Khartoum and Omdurman cities case studies”. Abstrakt wystąpienia dostępny jest poniżej

Abstract-Book-EAA-2019