Uczestnicy

Abdallah Mohamed Abdallah Ishag

Absolwent studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan)

 

Agata Bebel-Nowak

Absolwentka Egiptologii oraz Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW. W projekcie odpowiedzialna za analizę szczątków roślinnych

 

Agnieszka Ryś

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizuje się w studiach nad narzędziami kamiennymi

 

Ahmed Hamdan Farah

Absolwent studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan); artysta oraz lingwista

 

Anna Weźranowska

Magister archeologii. Absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W projekcie odpowiedzialna za dokumentację zabytków ceramicznych

 

Arafa Mostafa Alamin

stażystka Sudańskiej Służby Starożytności

 

Bayan Talp Themadan

stażystka Sudańskiej Służby Starożytności

 

Elmontaser Dafaalla Mohamed Elamin Elmoubark

Doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, archeolog, konserwator, inspektor Sudańskiej Służby Starożytności

 

Eslam Ali Ahmed Mohamed

Licencjat archeologii, stażystka w Narodowej Korporacji ds. Starożytności i Muzeów Sudanu

 

Essam Mohammed Ebrahim

Absolwent studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan)

 

Ewa Czyżewska-Zalewska

Magister archeologii, specjalista w zakresie studiów nad ceramiką naczyniową. Pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

 

Fatima Awadallah Abdallah Elhasan

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan)

 

Fatima Hamad Ebrahim

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan)

 

Hisham Khidir Ahmed Karrar

Inspektor ds starożytności, Ministerstwo Kultury, Informacji i Turystyki Prowincji Chartum, Biuro Administracji Turystyki

 

Ibrahim Bushara Mamoon Omer

Absolwent studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan)

 

Joanna Ciesielska

Doktorantka na  Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, archeolog i antropolog fizyczny, pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej

 

Krzysztof Kiersnowski

Magister archeologii, specjalizuje się w badaniach geofizycznych (metoda magnetyczna oraz georadar). Afiliowany do Uniwersytetu w Trondheim, Norwegia

 

Łukasz Banaszek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, kierownik projektów  teledetekcyjnych w Historic Environment Scotland. Ekspert w dziedzinie zastosowania Systemów Informacji Przestrzennej w archeologii

 

Maciej Kurcz

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego, antropolog kulturowy, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego

 

Maksym Mackiewicz

Archeolog, specjalista w zakresie wykorzystania metod teledetekcyjnych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Współzałożyciel fundacji Archeolodzy.org

 

Malaz Abdalfatah Fadalalseed

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan), archeolog, stażystka Sudańskiej Służby Starożytności

 

Mariusz Drzewiecki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, kierownik projektu, pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Melania Ostaszewska

Studentka archeologii i absolwentka fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wchodzi w skład zespołu geofizycznego pracującego w Soba

 

Mohamed Ahmed Ali Ibrahim

Absolwent studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan)

 

Mohammed Abd Elfadeel Eltayeb Mohammed

Absolwent studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan)

 

Mokhtar Maali Alden Mokhtar Hassan

Absolwent studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan), archeolog, studia magisterskie na Uniwersytecie Neelain

 

Musa Al-Fadl

Inspektor ds starożytności, Ministerstwo Kultury, Informacji i Turystyki Prowincji Chartum, Biuro Administracji Turystyki

 

Nagla Abdeen Mohammed

Inspektor Narodowej Korporacji ds. Starożytności i Muzeów Sudanu

 

Nahid Adam Hdob Suliman

Licencjat archeologii, stażystka w Narodowej Korporacji ds. Starożytności i Muzeów Sudanu

 

Safaa Musa Eisa Abbakr

Licencjat archeologii, stażystka w Narodowej Korporacji ds. Starożytności i Muzeów Sudanu

 

Tomasz Herbich

Specjalista w zakresie wykorzystania metod geofizycznych w archeologii. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 

Tomasz Michalik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Rajaa Alamein Adam

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Neelain (Sudan), archeolog, stażystka Sudańskiej Służby Starożytności

 

Robert Ryndziewicz

Magister archeologii. Specjalista w stosowaniu metod geofizycznych w archeologii. W latach 2008 – 2019 brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych w Sudanie, Egipcie, Hiszpanii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii, Ukrainie i Polsce. Zrzeszony w International Society for Archaeological Prospection. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Koordynator prac geofizycznych w tym projekcie.

 

Włodzimierz Rączkowski

Profesor nauk humanistycznych, archeolog, specjalista w zakresie wykorzystania metod teledetekcji w archeologii. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu